Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke APPLICON d.o.o kroz uvođenje i implementaciju IKT

Referentna oznaka ugovora: IKT.03.2.1.19.1133
APPLICON D.O.O.

www.applicon-x.com

 • Korisnik: APPLICON d.o.o, Samobor, Ivice Sudnika 7
 • Svrha projekta: Povećanje tržišnog udjela na postojećim ciljanim tržištima, te proboj na nova tržišta.
 • Cilj projekta: Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije radi cjelokupne digitalizacije poslovanja, unaprijeđenja i optimizacije poslovnih procesa i njihova integracija kroz nabavu IKT rješenja.
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.015.820,00 HRK
 • EU bespovratna sredstva: 660.283,00 HRK
 • Razdoblje provedbe projekta: 1. veljače 2020. - 31. svibnja 2021. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Aktivnosti projekta

 • Nabava out-of-box softvera, uključujući njegovo instaliranje, programiranje i testiranje
 • Nabava opreme
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultati projekta

 • Povećanje prihoda od prodaje za 20%
 • Uspješno proveden projekt sufinanciran bespovratnim sredstvima (52%) i vlastitim sredstvima (48%).
 • Unaprijeđeno 9 poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja
 • Novozaposlene 2 osobe