Izgradnja WEB stranice za podršku servisima za on-line plaćanje tvrtke APPLICON d.o.o.

Naziv projekta:

Izgradnja WEB stranice za podršku servisima za on-line plaćanje tvrtke APPLICON d.o.o.

Opis projekta

Ovaj projekt tvrtke Applicon uključuje izradu web prezentacije, odnosno cjelovite produkcije od wire-framova, koncepta, prilagodbe Applicon dizajna, razrada Layoutova na webu, do kreiranja korisničkih sučelja, svih skripti, povezivanja s bazom, programiranja, i pozadinskog sustava.

Izgradnja web stranice Applicon (www.applicon-x.com), koja će osim modernih rješenja za prezentaciju uključiti poseban novi web sustav podrške servisima za on-line plaćanje.

Cilj i očekivani rezultat projekta

Ovako izveden web podići će kvalitetu interakcije s tržištem u B2B segmentu kroz unaprijeđeno pozicioniranje na pretraživačima (SEO), te adaptaciju korisnicima mobilnih uređaja.

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke APPLICON d.o.o. proširenjem kapaciteta, povećanjem kvalitete izlazne usluge, smanjenjem gubitaka vremena obrade podataka u poslovanju, uštede sirovina u poslovanju, interakcije s tržištem u B2B segmentu kroz unaprijeđeno pozicioniranje na pretraživačima (SEO), te adaptaciju korisnicima mobilnih uređaja.

Time će se nadvladati operativna stagnacija društva po pitanju razvoja, odnosno kroz uvođenje nove suvremenije WEB stranice pojačati će se razvoj novih usluga. Prijavitelj će nakon završetka projekta nastaviti ulagati u noviju opremu s ciljem zadovoljavanja standarda koje pred prijavitelja postavlja tržište. Tražiti će se prilike kako na domaćim tako i na inozemnim tržištima. Planira se dugoročna poslovna suradnja sa više kupaca kako bi se kroz veći obujam rada pojeftinio fiksni trošak tvrtke.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Povećanje prihoda prijavitelja
  2. Povećanje broja zaposlenih
  3. Povećanje konkurentnosti
  4. Proširenje kapaciteta prijavitelja te širenje na inozemna tržišta
  5. Ulaganje u edukaciju zaposlenika
  6. Povećanje prihoda Prijavitelja

Ukupna vrijednost projekta 124.125,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU 69.510,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta od 11. listopada 2018. godine do 11. listopada 2019. godine.

Kontakt osobe za više informacija:
Voditelj projekta:
Saša Borojević, član Uprave
sasa@applicon-x.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke APPLICON d.o.o.